Vuokko Sinko
Kognitiivinen käyttäytymisterapia, Kela:n palveluntuottaja
040 8682987
moc.liamg@oknis.okkouv

Mielenkiinnon kohteet:
Elämän murrostilanteet ja kriisit
Työssä jaksaminen
Työuupumus
Ahdistuneisuushäiriöt
Olemisen ja elämän pohdinta
Painonhallinta

Olen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan suuntautunut psykoterapeutti.
Aikaisemmilta vuosilta minulla on pitkäaikainen kokemus yrityselämästä.
Terapiasuhteessa pidän hyvin tärkeänä luottamuksen syntymistä terapeutin ja asiakkaan välillä.
Työote on aktiivinen ja työskentely tavoitteisiin tähtäävää yhdessätyöskentelyä.
Terapeutin ja asiakkaan välistä suhdetta voi luonnehtia yhteistyösuhteeksi ja terapeuttia kanssakulkijaksi terapiasuhteen aikana