Koulutustausta:
Sairaanhoitaja AMK
Kognitiivisen ryhmäpsykoterapian valmentava koulutus
Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti, lasten ja nuorten suuntautumisvaihtoehto (Kela)

Mielenkiinnot:
Ahdistuneisuushäiriöt, masennus, pakko-oireinen häiriö, aggressio

Työtaustaa sairaanhoitajana minulta löytyy lastenpsykiatrian osastoilta reilusti yli vuosikymmenen ajalta. Olen työskennellyt myös lasten neuropsykiatrisessa työryhmässä, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian osastoilla sekä syömishäiriöyksikössä. Viime vuosina olen työskennellyt edelleen erikoissairaanhoidon parissa nuorisopsykiatrian poliklinikalla vastaanotto/terapiatyössä.

Työssäni kiinnostaa subjektiivisten kokemusten kuuleminen ja yritys ymmärtää erilaisia kokemusmaailmoja. Myös ”yksityisenä” henkilönä minua kiinnostavat mitä erilaisemmat asiat. On vaikeaa löytää jotain sellaista, mistä en voisi kiinnostua. Työotteeni on arvoja ja itselle tärkeitä asioita tarkasteleva sekä vahvuuksia ja voimavaroja huomioiva. Skeematerapeuttinen työskentely on myös minua kiinnostava lähestymistapa.