Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

  • Perheiden haasteet
  • Erot ja vanhemmuus
  • Vanhempien/sijaisvanhempien tuki ja ohjaus
  • Parisuhdeongelmat
  • Erilaiset elämän murrosvaiheet ja kriisitilanteet

Olen perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutuksessa (2017-2021) ja tarjoan psykoterapeuttista keskusteluapua.

Osaamistani tukee 15 vuoden työkokemus lapsiperheiden kanssa tehdystä työstä lastensuojelussa, lastenpsykiatrialla ja eroperheiden kanssa.

Tapaamisilla keskityn parien ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin tasapuolisesti huomioiden kaikkien kokemusten ja tarpeiden kuulluksi tulemisen. Tärkeää on empaattinen ja inhimillinen kohtaaminen sekä lapsikeskeinen työskentelyote.

Käytän erilaisia terapeuttisia menetelmiä keskittyen perheenjäsenten taustoihin, voimavaroihin, dialogisiin keinoihin ja oman toiminnan reflektiiviseen arviointiin. Tavoitteena on auttaa lisäämään ymmärrystä ja löytämään uusia myönteisiä voimavaroja elämän haastekohtiin.

Keskustelemaan voit hakeutua erilaisten mieltä vaivaavien tunteiden ja ajatusten kanssa, yksin tai yhdessä.