Koulutustausta:

  • Kasvatuspsykologi (KM)
  • Kognitiivinen psykoterapeutti (koulutuksessa 2014-2017)

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

  • Ahdistuneisuushäiriöt (Sosiaalinen ahdistuneisuus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, pakko-oireinen häiriö, paniikkikohtaukset)
  • Masennus
  • Elämänkriisit
  • Itsetunto, itsetuntemus ja itsemyötätunto
  • Työuupumus
  • Skeematerapeuttinen työskentely

Lisää minusta:

Minulla on pitkä kokemus nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelemisestä.Teen kuitenkin mielelläni yhteistyötä kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Terapiatyössä minulle on tärkeää tasavertainen ja tutkiva suhtautuminen niihin haasteisiin, joiden vuoksi terapiaan/terapeuttiseen keskusteluun on hakeuduttu; Sinä olet oman elämäsi ja historiasi suhteen asiantuntija ja minun tehtäväni on auttaa sinua käyttämään omia vahvuuksiasi, oppimaan lisää itsestäsi sekä tarjota tietoa ja näkökulmia, jotta voit valita entistä joustavammin, miten haluat elämääsi viedä eteenpäin. Käytän työssäni joustavasti kognitiivisen psykoterapian työskentelymuotoja käyttäytymisterapeuttisesta työskentelystä skeematerapeuttiseen työskentelyyn. Käyttäytymisterapeuttinen lähestyminen antaa käytännöllisiä välineitä, joilla voidaan helpottaa esim. masennuksen ja ahdistuneisuuden akuuttia oireistoa. Skeematerapia puolestaan tarjoaa enemmän kokemuksellisia työmenetelmiä tilanteisiin, joissa haluat tutustua syvemmin itseesi ja tarkastella elämääsi kokonaisuutena. Tapaamisten tavoitteet ja toiminta suunnitellaan aina sinun tarpeidesi mukaan.

KELA-pätevyydet (1/2018-)

Yksilöterapia (nuoret, 16-25 v.), Yksilöterapia (aikuiset), Vanhempainohjaus

Muutan uusiin toimitiloihin maaliskuussa. Lisätietoa helmikuun aikana.