Koulutustausta ja osaamisalueet:

  • Sosionomi (AMK), Aistiohjaaja
  • Ratkaisukeskeinen psykoterapia-opiskelija
  • Psykologian perusopinnot

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

  • Elämäntilanteet, kriisit
  • Ihmissuhteet, vanhemmuus, parisuhde
  • Itsetunto, tunteet, käyttäytyminen
  • Masennus, itsetuhoisuus, pelot
  • Arjen haasteet, jaksaminen

Lisää minusta:

Minulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Olen kohdannut erilaisissa elämäntilanteissa olevia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Perheitä ja yksilöitä olen sosionomin työssäni tukenut kokonaisvaltaisesti.

Kehitän itseäni jatkuvalla kouluttautumisella. Hyödynnän aiempaa osaamistani ja kokemuksiani tarjoamassani psykoterapeuttisessa keskusteluavussa. Vastaanotolleni voi tulla minkä tahansa ajatuksen, haasteen tai tunteen vuoksi. Diagnoosia tai lääkärin lähetettä ei tarvitse.

Otan vastaan lapsia, nuoria, aikuisia sekä perheitä ja pariskuntia. Minulla on mahdollisuus joustaviin tapaamisaikoihin arkena, myös lauantai tapaamispäivänä on mahdollinen.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tulevaisuuteen suuntautunutta. Huomio kiinnitetään siihen, mikä on asiakkaalle itselleen hyödyllistä ja millaisia muutoksia hän haluaa elämääänsä. Työskentelyni on avointa, vuorovaikutuksellista, luottamuksellista, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista.

Tapaamisissa lähdemme yhdessä kohtaamaan haasteita. Voimavaroja etsien ja vahvistaen, lähdemme toteuttamaan pienin askelin määrittelemiämme tavoitteita.  Etsimme yhdessä vaihtoehtoisia tapoja toimia ja löydämme uusia näkökulmia käsiteltävään asiaan.

Olen lämminhenkinen, kunnioittava ja arvostava vuorovaikutussuhteessa, jolloin sinulle asiakkaana jää tilaa olla sinun elämäsi asiantuntija.

”Jos aina teet sitä, mitä olet aina tehnyt, saat aina sitä, mitä olet aina saanut”
Albert Einstein

KELA- pätevyydet: (Tulossa)

Yksilöpsykoterapia: nuoret (16-25v.), aikuiset