Koulutustausta ja osaamisalueet:

  • Sosionomi (AMK), Aistiohjaaja
  • Ratkaisukeskeinen psykoterapia-opiskelija
  • Psykologian perusopinnot

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

  • Elämäntilanteet, kriisit
  • Ihmissuhteet, vanhemmuus, parisuhde
  • Itsetunto, tunteet, käyttäytyminen
  • Masennus, itsetuhoisuus, pelot
  • Arjen haasteet, jaksaminen

Lisää minusta:

Minulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Olen kohdannut erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä ja perheitä, joita olen sosionomin työssäni tukenut kokonaisvaltaisesti, psykologian perusopintojen laajentaessa näkemystäni kokonaisvaltaisesta työskentelystä. Kehitän itseäni jatkuvalla kouluttautumisella ja hyödynnän aiempaa osaamistani ja kokemuksiani tarjoamassani psykoterapeuttisessa keskusteluavussa. Vastaanotolleni voi tulla minkä tahansa ajatuksen, haasteen tai tunteen vuoksi- daignoosia tai lääkärin lähetettä ei tarvitse. Otan vastaan lapsia, nuoria, aikuisia sekä sovittaessa perheitä ja pariskuntia. Minulla on mahdollisuus joustavoom tapaamisaikoihin ja vapaana on myös viikonloppuaikoja.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tulevaisuuteen suuntautunutta, jolloin huomio kiinnitetään siihen, mikä on asiakkaalle itselleen hyödyllistä ja millaisia muutoksia asikas haluaa elämääänsä. Työskentelyni asiakkaiden kanssa on avointa, vuorovaikutuksellista, luottamuksellista, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Tapaamisissa lähdemme yhdessä kohtaamaan haasteita, etsimään ja vahvistamaan voimavaroja, toteuttamaan pienin askelin määrittelemiämme tavoitteita ja vaihtoehtoisia tapoja toimia sekä avaamaan uusia näkökulmia käsiteltävään asiaan. Työskentelytapani on lämminhenkinen sekä asiakasta kunnioittava ja arvostava, jolloin toteutuu asiakkaan oleminen oman elämänsä asiantuntijana.

”Jos aina teet sitä, mitä olet aina tehnyt, saat aina sitä, mitä olet aina saanut”
Albert Einstein

KELA- pätevyydet: (Tulossa)

Yksilöpsykoterapia: nuoret (16-25v.), aikuiset