Koulutustausta ja erityisosaaminen:

  • Ratkaisukeskeinen terapeutti (PgCert/UWE Bristol)
  • Teologian maisteri
  • Psykologian ja uskonnon aineopettaja

Mielenkiinnon kohteet:

  • Parisuhde
  • Vanhemmuus
  • Itsetunto
  • Tunteet
  • Elämäntilanteet
  • Kriisit

Lisää minusta:

Minulle tärkeitä arvoja työskentelyssäni ovat luottamus, humoristisuus, voimavarakeskeisyys ja uteliaisuus. Työskentelen eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Terapiassa keskustellaan, ymmärretään ja kehitetään yhdessä. Terapiaprosessin kesto on tapauskohtainen, ja määrittyy asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Voit hakeutua vastaanotolleni niin yksilö-, pari- ja perheterapiaan.

“Elämässä ei ole tärkeintä niinkään se, missä olemme, vaan mihin suuntaan olemme matkalla.”
-E. W. Holmes

KELA- pätevyydet: yksilöterapia (2018-)

Muutan uusiin toimitiloihin maaliskuussa. Lisätietoa helmikuun aikana.