Epäkunnioittava käytös parisuhteessa on aihe, joka olemassa olollaan aiheuttaa syvää tuskaa ja ristiriitoja.

Epäkunnioittava käytös parisuhteessa on aihe, joka olemassa olollaan aiheuttaa syvää tuskaa ja ristiriitoja. Parisuhde on kahden ihmisen välinen intiimi ja luottamuksellinen suhde, jossa kunnioituksen tulisi olla suhteen perusta. Kun kunnioitus puuttuu, se johtaa vakaviin ongelmiin ja jopa suhteen päättymiseen.

Miten epäkunnioittava käytös parisuhteessa voi näkyä?

Epäkunnioittava käytös voi ilmetä monin eri tavoin. Se voi olla suoraa, kuten nimittelyä, huutamista tai fyysistä väkivaltaa. Se voi olla myös hienovaraista, kuten vähättelyä, manipulointia tai henkistä alistamista. Molemmat muodot ovat yhtä tuhoisia suhteelle ja voivat jättää syvät arvet niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Yksi epäkunnioittavan käytöksen muoto on kommunikaation puute. Kun toinen osapuoli ei kuuntele tai ei ota toisen tunteita vakavasti, se voi johtaa turhautumiseen ja yksinäisyyden tunteeseen. Toinen yleinen ongelma on kontrolloiva käytös, jossa toinen osapuoli yrittää hallita toisen valintoja, ystäviä tai jopa ajankäyttöä.

Epäkunnioittava käytös voi olla myös passiivista, kuten vastuun välttelyä tai sitoutumattomuutta suhteeseen. Tällainen käytös voi saada toisen osapuolen tuntemaan itsensä arvottomaksi ja näkymättömäksi. Lisäksi, uskottomuus ja valheet ovat selkeitä kunnioituksen puutteen osoituksia, jotka voivat murentaa luottamuksen ja turvallisuuden tunteen suhteessa.

Epäkunnioittavan käytöksen vaikutus omanarvontuntoon

Epäkunnioittava käytös parisuhteessa, kuten vähättely, huomiotta jättäminen, kontrollointi, uskottomuus ja väkivalta, voi heikentää omanarvontuntoa ja henkistä hyvinvointia. Tällainen käytös voi saada henkilön tuntemaan itsensä arvottomaksi ja yksinäiseksi.

Parisuhteet solmitaan pääosin tunteiden pohjalta ja epäkunnioittava käytös vaikuttaa negatiivisesti suhteen tunneilmapiiriin. Parisuhde on luontaisesti elämän läheisin suhde ja tämän vuoksi epäkunnioittava käytös parisuhteessa pääsee vaikuttamaan yksilön omanarvontuntoon.

Voiko asetelma muuttua?

On tärkeää tunnistaa epäkunnioittava käytös ja käsitellä sitä avoimesti. Parisuhteen terveys perustuu molempien osapuolten kykyyn kohdella toisiaan arvostavasti ja ymmärtäväisesti. Tämä tarkoittaa avointa ja rehellistä kommunikaatiota, toisen näkökulman huomioon ottamista ja yhteisten rajojen asettamista.

Jos epäkunnioittava käytös jatkuu, on tärkeää harkita ammattiapua, kuten pariterapiaa.  Pari- tai perheterapeutti voi auttaa pareja tunnistamaan ja käsittelemään ongelmiaan rakentavalla tavalla. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen harkita suhteen päättämistä, erityisesti jos kyseessä on fyysinen tai henkinen väkivalta.

Lapset parisuhteen osana

Mikäli perheessä on lapsia on myös tärkeä ymmärtää epäkunnioittavan käytöksen seuraukset sukupolvisesti. Lapset oppivat mallista ja epäkunnioittava tasapaino parisuhteessa luo lapsille tästä mallista normaalia parisuhdemallia. Tämä altistaa lapsia valitsemaan aikanaan epäkunnioittavia ihmissuhteita ja parisuhteen elämäänsä. Tälläisissa tilanteissa kannattaa hakeutua perheterapiaan, jotta sukupolvinen epäkunnioittava käyttäytyminen saadaan katkaistua.

Rakkaus ja kunnioitus kulkevat käsi kädessä. Parisuhteen tulisi olla turvallinen paikka, jossa parisuhteen molemmat osapuolet voivat kasvaa ja kehittyä yhdessä. Onnellisuuden perusta on kunnioituksessa. Epäkunnioittava käytös ei ole koskaan hyväksyttävää, ja sen tunnistaminen ja käsitteleminen on ensiarvoisen tärkeää suhteen terveydelle ja onnellisuudelle.

Jos haluat saada lisää tietoa omanarvontunnosta ja sen vaikutuksista elämään Tilaa itsellesi maksuton Omanarvontunto -opas. Liityt samalla Omanarvontunto sähköpostilistalle, saat viikottain viikkokirjeen aiheesta ja saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun uusia omanarvontunto -tapahtumia tai julkaisuja on luvassa.