EMDR-terapiasta apua traumojen käsittelyssä. EMDR-terapia, joka tunnetaan myös nimellä Eye Movement Desensitization and Reprocessing, on innovatiivinen ja tehokas psykoterapeuttinen menetelmä. Se on suunniteltu auttamaan ihmisiä käsittelemään ja toipumaan traumaattisista kokemuksista. Menetelmän kehitti psykologi Francine Shapiro 1980-luvun lopulla, ja siitä lähtien sen avulla on autettu lukemattomia ihmisiä ympäri maailmaa.

Mihin EMDR -terapia on hyvä apu

Lapsuuden tai muulloin elämänhistorian aikana syntynyt trauma voi juurtua syvälle ihmisen psyykeen. Kun trauman vaikutukset ovat integroituneet yksilön koko persoonaan, aiheuttavat ne pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka voivat häiritä arkielämää ja hyvinvointia. Perinteiset terapiamuodot, kuten keskusteluterapia, on hyvä apu, mutta joillakin ihmisillä EMDR sekä muut keholliset traumapsykoterapian auttamiskeinot ovat tarpeen. Keskusteluterapia yhdessä EMDR -terapian kanssa tarjoaa nopeamman ja usein syvemmän paranemisprosessin.

EMDR-terapia on suunniteltu ensisijaisesti käsittelemään vanhoja, prosessoimattomia traumoja, mutta se voi olla hyödyllinen myös akuutissa traumaattisessa kriisissä. Akuutissa kriisissä ihminen on kokenut äskettäin tapahtuman, joka on aiheuttanut voimakasta stressiä ja emotionaalista hämmennystä. EMDR voi auttaa tällaisessa tilanteessa seuraavilla tavoilla:

  1. Stabilointi ja resurssien vahvistaminen: Ennen varsinaisen traumakäsittelyn aloittamista EMDR-terapiassa voidaan käyttää erilaisia tekniikoita asiakkaan emotionaalisen vakauden ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi. Tämä voi sisältää mielikuvaharjoituksia, turvapaikan luomista mielikuvituksessa tai muiden rauhoittavien ja voimaannuttavien resurssien hyödyntämistä.
  2. Trauman desensitisaatio ja uudelleenprosessointi: Kun asiakas on riittävän vakaa, voidaan EMDR:n avulla alkaa käsitellä akuuttia traumaattista muistoa. Silmänliikkeiden tai muun kahdenvälisen stimulaation avulla voidaan auttaa asiakasta prosessoimaan traumaattista kokemusta siten, että se menettää osan ahdistavuudestaan ja integroituu paremmin asiakkaan muuhun muistijärjestelmään.
  3. Tulevaisuuden suuntautuminen: EMDR-terapiassa voidaan myös työskennellä tulevaisuuteen suuntautuvien pelkojen ja huolien kanssa. Terapeutti voi auttaa asiakasta käsittelemään huolia, jotka liittyvät siihen, miten elämä jatkuu trauman jälkeen, ja vahvistamaan asiakkaan kykyä kohdata tulevaisuuden haasteita.

Mihin EMDR -terapia perustuu

EMDR-terapian ydin perustuu siihen, että se käyttää säädeltyjä silmänliikkeitä tai muita kahdenvälisiä stimulaatioita, kuten ääniä tai naputusta, auttaakseen aivoja prosessoimaan ja integroimaan traumaattisia muistoja. Tämä prosessi voi auttaa vähentämään traumaattisten muistojen voimakkuutta ja ahdistavuutta.

Minkälaista EMDR -terapia on

Terapian aikana terapeutti ohjaa asiakasta muistelemaan traumaattista tapahtumaa samalla, kun asiakas seuraa terapeutin sormien liikettä silmillään tai kokee muunlaista kahdenvälistä stimulaatiota. Tämä prosessi voi auttaa aivoja käsittelemään traumaa uudella tavalla, mikä voi johtaa siihen, että muisto menettää osan negatiivisesta latauksestaan ja asiakas alkaa tuntea olonsa paremmaksi.

EMDR -terapian taustaa

EMDR-terapiaa on tutkittu laajasti, ja sen on todettu olevan erityisen tehokas posttraumaattisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa. Se on kuitenkin myös auttanut monia ihmisiä, jotka kamppailevat muiden traumaperäisten ongelmien, kuten ahdistuksen, masennuksen ja itsetunto-ongelmien kanssa.

On tärkeää huomata, että EMDR-terapian tulee aina olla koulutetun ja sertifioidun terapeutin tekemää. Terapia voi herättää voimakkaita tunteita ja muistoja, joten turvallinen ja tukeva ympäristö on välttämätön.

EMDR-terapiasta apua traumojen käsittelyssä

Jos olet kärsinyt traumasta ja etsit apua, EMDR-terapia voi tarjota uudenlaisen tien kohti paranemista. Se ei ole kaikille sopiva ratkaisu, mutta monille se on ollut arvokas työkalu traumojen käsittelyssä ja henkilökohtaisessa kasvussa. Kuten kaikissa terapiamuodoissa, on tärkeää keskustella vaihtoehdoista terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, jotta löydät itsellesi parhaiten sopivan hoitomuodon.

EMDR -terapia voi olla osa psykoterapiaprosessia, jossa menetelmää käytetään tarpeen mukaan keskusteluterapian lisänä. Mutta EMDR -terapia voi olla myös lyhyt jakso eli muutama sovittu silmänliiketerapiaa sisältävä tapaaminen.

Ritva Huusko

Perheterapeutti, Psykoterapeutti