Alistettu omanarvontunto vie luvan kuunnella itseään, omia tunteita ja tarpeita.

Alistettuun omanarvontuntoon kasvu tapahtuu lapsuuden kiintymyssuhteissa. Lupaa omien tarpeiden ja tunteiden ilmaisuun, ei anneta kasvuympäristössä. Yksilö ei saa olla näkyvä ja tarvitseva omana itsenään,

Lupa otetaan pois häpäisemällä ja kiusaamalla lasta sosiaalisen piirin nähden ja keskellä. Tai sivuuttamalla hänet, hylkäämällä tunnetasolla, hänen ilmaistessa tunteitaan ja tarpeitaan.

Miellyttäjä

Jos yksilö saa toisten hyväksyntää miellyttäessää muita, hänestä kasvaa toisten miellyttäjä. Hän sisäistää kasvuvuosinaan uskomuksen, että saadakseen hyväksyntää, hänen pitää miellyttää muita.

Muita miellyttääkseen hänellä ei saa olla omia tarpeita ja tunteita. Tai jos niitä on, niitä ei ole lupa ilmaista.

Miellyttäjä kysyy aina ensin, mitä muut haluavat ja muovaa sitten oman tahtonsa sen mukaan. Hänellä ei ole sisäistä lupaa tahtoa asioita, joita muut eivät halua. Hän voi haluta tahtoa asioita, joista hän pitää, mutta hänen sisäistynyt uskomusjärjestelmänsä ei suo lupaa sellaiseen. Joten hän kokee olevansa muiden tahdon ja tahtomisten varassa.

Miellyttäjä voi jopa ajatella, että hänellä ei ole mitään, mistä hän pitää tai ei pidä. Hän on valmis pitämään tai olemaan pitämättä juuri niistä asioista, joista hänen läheisensä pitävät tai ovat pitämättä.

Häpeän varjossa

Yksilö, jolta lupa omien tarpeiden ja tunteiden kuuntelemiseen on viety häpäisemisen kautta, oppii häpeämään itseään.

Jos hän tulee ilmaisseeksi omia tunteitaan tai tarpeitaan, hänet valtaa häpeä omasta toiminnastaan. Häpeä kietoo hänet tuskalliseen verhoon, joka pakottaa hänet vetäytymään takaisin tarpeettomuuteen ja tunteiden piilottamiseen.

Arvottomuuden tunne, joka on syntynyt häpäisemisen myötä, saa yksilön pyrkimään salaamaan oman persoonansa, tarpeensa ja tunteensa. Näin muodostuu välttelevä vuorovaikutus ja kiintymyssuhde.

Vanhempi pyrkii pitämään oman itsensä piilossa puolisoltaan ja lapsiltaan, ajatellen suojaavansa näin heitä. Kun vanhemmalla ei ole lupaa olla oma itsensä kaikkinensa, hän tulee antaneeksi tämän esimerkin myös seuraavalle sukupolvelle.

Näin muodostuu yhteydettömyys omaan itseen ja toisiin, joka siirtyy sukupolvisena ketjuna eteenpäin. Kunnes toimintamalli on mahdollista kyseenalaistaa ja sen myötä lähteä sitä muuttamaan.

Omanarvontunto -opas

Tilaa itsellesi maksuton Omanarvontunto -opas, liityt samalla sähköpostilistalle, ja saat viikottain 14.10.2021 saakka viikkokirjeen omanarvontuntoon liittyen.

1.10.2021 julkaisemme Terapeuttitalon verkkokaupassa e-kirjan ja verkkokurssin omanarvontunnosta. Lokakuun puolenvälin jälkeen siirrymme kuukausikirjeeseen.

Blogitekstin kirjoittaja

Ritva Huusko
Psykoterapeutti
Perheterapeutti
Sairaanhoitaja psyk.