Koulutustausta ja osaamisalueet

Psykoterapeutti v. 1996

Psykiatrinen hoitotyö 40 vuotta

Hallinto/opetusklinikka n. 10 vuotta

Lisää minusta

Psykiatrinen hoitotyötyö akuutti vastaanotto psykoosiosastolla sekä psykoterapiatyö psykiatrian poliklinikalla, antoi ymmärrystä vakavien mielenterveysongelmien hoitamisesta. Työssäni näin, että hyvinvointi rakentuu pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakkaan kanssa.

Hallinnon puolen työt koulutusyksikössä yliopiston alaisuudessa, laajensivat ymmärrystäni vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä ihmisiä kohdattaessa. Erilaiset ihmiset kohtaavat eri tavoin toisiaan, ja psykoterapiatyöskentelyssä voidaan auttaa merkittävästi vuorovaikutuksen helpottumiseksi.

Kuntoutusryhmät pitkäaikais mielenterveyssairaiden kanssa  yksityisellä palvelusektorilla, opetti minua ymmärtämään, että toivottomia tapauksia ei ole olemassa.

Masennus, psykoosisairaudet, kaksisuuntainen mielialahäiriö sekä traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa työskentely on ollut vuosikymmenten ajan osan työtäni. Kokemukseni mukaan, jokainen yksilö, parisuhde ja perhe voi hyötyä psykoterapiatyöskentelystä.