Motivoivan haastattelu – vaikuttavaa vuorovaikutusta -koulutuskokonaisuus

Terapeuttitalo järjestää motivoivan haastattelun koulutuksen. Koulutukseen ovat tervetulleita asiakas- ja terapiatyötä tekevät ammattilaiset, joilla on halu laajentaa osaamistaan vuorovaikutustaidoissa. Koulutukseen otetaan enintään 18 henkilöä ja se toteutetaan, jos ryhmäkoko ylittää 10 henkilöä. Koulutus toteutetaan kahdessa osassa. Koulutuksen hinta on 215 eur (+alv)/ osallistuja. Koulutus sisältää:

  • Lähiopetuksen / työpajakoulutuksen 2*6 tuntia
  • Työkirjat (2 kpl)
  • Lisämateriaalit, kirjallisuuslistan lisäopintoja varten
  • Nettipohjaisen lisämateriaaliosion

Kouluttajat:

Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, jotka ovat kouluttautuneet motivoivan haastattelun menetelmään mm. William Millerin ja Stephen Rollnickin opissa vuosina 2012-2015. He ovat olleet mukana kehittämässä motivoivan haastattelun työpajaa, jolla on koulutuettu Suomessa yli 3500 terveydenhuollon ammattilaista vuosina 2010-2017.

Motivoiva haastattelu:

”Motivoiva haastattelu on potilas/asiakaslähtöinen, muutostavoitteeseen suuntaava keskustelutapa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota potilaan/asiakkaan muutosta koskevaan puheeseen. Sen tarkoituksena on vahvistaa hänen sisäistä motivaatiota ja sitoutumista muutokseen, herättelemällä ja tutkimalla hänen omia syitään muuttua, hyväksyvässä, syyllistämättömässä ja myötätuntoisessa hengessä.” (Miller & Rollnick)

Motivoivassa haastattelussa tutkitaan asiakkaan elämäntilannetta ja etsitään ratkaisua ongelmiin. Työkaluina ovat mm. avoimet kysymykset, heijastava kuuntelu, positiivinen vahvistaminen ja yhteenvetojen tekeminen.

Milloin ?

Tiedustelut : moc.olatittueparet@ofni

IMG_5071