Koulutustausta ja osaamisalueet:

  • Sosionomi (AMK), Aistiohjaaja
  • Ratkaisukeskeinen psykoterapia-opiskelija (HPI/UWE Bristol)

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

  • Elämäntilanteet, kriisit
  • Ihmissuhteet, vanhemmuus, parisuhde
  • Itsetunto, tunteet, käyttäytyminen
  • Masennus, itsetuhoisuus, pelot
  • Arjen haasteet, jaksaminen

Lisää minusta:

Minulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Olen kohdannut erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä ja perheitä, joita olen työssäni tukenut kokonaisvaltaisesti. Nyt hyödynnän osaamistani opiskelun ohella ja tarjoan psykoterapeuttista keskusteluapua. Vastaanotolleni voi tulla minkä tahansa ajatuksen tai tunteen vuoksi. Otan vastaan niin lapsia, nuoria, aikuisia kuin perheitä ja pariskuntiakin.
Työskentelyni asiakkaiden kanssa on avointa, luottamuksellista, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Asiakastilanteissa toisen kunnioitus ja arvostus ovat avainasemassa. Tapaamisissa lähdemme yhdessä kohtaamaan haasteita, etsimään ja vahvistamaan voimavaroja, vaihtamaan ajatuksia, löytämään ratkaisuja ja pohtimaan uusia näkökulmia käsiteltävään asiaan.
”Jos aina teet sitä, mitä olet aina tehnyt, saat aina sitä, mitä olet aina saanut”
Albert Einstein

KELA- pätevyydet: (Tulossa)

Yksilöpsykoterapia: nuoret (16-25v.), aikuiset